Huvialakool Shart

Vali vasakult menüüst huvipakkuv õppegrupp ning registreeru meie kooli!

 

Õppegruppides pakume mitmekesist, lapsi ja noori arendavat tegevust, mille aluseks on kinnitatud õppekava ja tunniplaan.

 

Õppetööle lisandub mõnus seltskond ja osalemisvõimalus erinevatel konkurssidel, festivalidel ning meie endi poolt korraldatud ettevõtmistel.

Kooli lõputunnistuse saamiseks peab õpilane täitma kõik õppekavaga või normatiividega sätestatud nõudmised.

Õppetöö algus on tavapäraselt igal aastal septembri  2. nädal ja õppeperiood kestab 34 õppenädalat. Vaheajad meie huvikoolis toimuvad haridusstandardit tagavate koolidega samaaegselt.

Samas võtame õpilasi vastu loomulikult ka aastaringselt.

 

Kui on huvi, tulge kindlasti Nooruse Majja (Roheline 1b) kohale!

Lepingud lapsevanematega sõlmime kohapeal.

  

Meeldiva kohtumiseni!

Silva Heinla, direktor

 

Voog. Tee ise koduleht!